تصویری متفاوت و کمتر دیده شده از رهبر انقلاب در مناطق زلزله زده بم

تصویری متفاوت و کمتر دیده شده از رهبر انقلاب در مناطق زلزله زده بم
تصویری از ‌حضور رهبر انقلاب در مناطق زلزله‌زده‌ بم.

تصویری متفاوت و کمتر دیده شده از رهبر انقلاب در مناطق زلزله زده بم

تصویری از ‌حضور رهبر انقلاب در مناطق زلزله‌زده‌ بم.
تصویری متفاوت و کمتر دیده شده از رهبر انقلاب در مناطق زلزله زده بم