تعجب رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی از بودجه ۹۷

تعجب رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی از بودجه ۹۷
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی نوشت: «بر اساس برنامه کلان فرهنگستان سالانه ۵۰۰۰ واژه را در ۷۰ گروه داخلی و ۳۰ گروه خارجی معادل‌یابی می‌کنیم، اما امروزه بدلیل کم لطفی‌ها فقط ۲۵۰۰ واژه در حدود ۳۰ گروه داخلی معادل‌یابی می‌شود. تعجب می‌کنم این ۲۷۶ عدد از کجا و به چه منظور در بودجه۹۷ خلق شده است.»

تعجب رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی از بودجه ۹۷

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی نوشت: «بر اساس برنامه کلان فرهنگستان سالانه ۵۰۰۰ واژه را در ۷۰ گروه داخلی و ۳۰ گروه خارجی معادل‌یابی می‌کنیم، اما امروزه بدلیل کم لطفی‌ها فقط ۲۵۰۰ واژه در حدود ۳۰ گروه داخلی معادل‌یابی می‌شود. تعجب می‌کنم این ۲۷۶ عدد از کجا و به چه منظور در بودجه۹۷ خلق شده است.»
تعجب رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی از بودجه ۹۷