تعدادی از سناتورهای آمریکایی خواستار استعفای ترامپ شدند

تعدادی از سناتورهای آمریکایی خواستار استعفای ترامپ شدند
یک گروه سه نفره از سناتورهای کنگره آمریکا یک بار دیگر خواستار کناره‌گیری رئیس‌جمهور این کشور به دلیل اتهامات مربوط به فساد اخلاقی شده‌اند.

تعدادی از سناتورهای آمریکایی خواستار استعفای ترامپ شدند

یک گروه سه نفره از سناتورهای کنگره آمریکا یک بار دیگر خواستار کناره‌گیری رئیس‌جمهور این کشور به دلیل اتهامات مربوط به فساد اخلاقی شده‌اند.
تعدادی از سناتورهای آمریکایی خواستار استعفای ترامپ شدند