تعداد جان‌باختگان حادثه اشترانکوه به 8 نفر رسید/ فقط یک نفر باقی مانده است

تعداد جان‌باختگان حادثه اشترانکوه به 8 نفر رسید/ فقط یک نفر باقی مانده است
مدیرعامل جمعیت هلال احمر لرستان گفت: تعداد جان‌باختگان حادثه سقوط بهمن اشترانکوه به هشت نفر رسیده است.

تعداد جان‌باختگان حادثه اشترانکوه به 8 نفر رسید/ فقط یک نفر باقی مانده است

مدیرعامل جمعیت هلال احمر لرستان گفت: تعداد جان‌باختگان حادثه سقوط بهمن اشترانکوه به هشت نفر رسیده است.
تعداد جان‌باختگان حادثه اشترانکوه به 8 نفر رسید/ فقط یک نفر باقی مانده است