تعداد مصدومان زلزله گیلان به 4 تن رسید/ مردم امشب هوشیار باشند

تعداد مصدومان زلزله گیلان به 4 تن رسید/ مردم امشب هوشیار باشند
مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان تعداد مصدومان زلزله گیلان را تاکنون 4 تن اعلام کرد و گفت: همه تأسیسات دولتی در گیلان پس از زلزله سالم است.

تعداد مصدومان زلزله گیلان به 4 تن رسید/ مردم امشب هوشیار باشند

مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان تعداد مصدومان زلزله گیلان را تاکنون 4 تن اعلام کرد و گفت: همه تأسیسات دولتی در گیلان پس از زلزله سالم است.
تعداد مصدومان زلزله گیلان به 4 تن رسید/ مردم امشب هوشیار باشند