تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها در البرز پس از زلزله ۴.۲ریشتری/ لغو امتحانات‌داخلی مدارس شهریار، ملارد و قدس

تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها در البرز پس از زلزله ۴.۲ریشتری/ لغو امتحانات‌داخلی مدارس شهریار، ملارد و قدس
مهر نوشت: مدارس و دانشگاه های استان البرز #تعطیل شد. به جز امتحانات نهایی سوم متوسطه امتحانات داخلی آموزش و پرورش لغو شد.

تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها در البرز پس از زلزله ۴.۲ریشتری/ لغو امتحانات‌داخلی مدارس شهریار، ملارد و قدس

مهر نوشت: مدارس و دانشگاه های استان البرز #تعطیل شد. به جز امتحانات نهایی سوم متوسطه امتحانات داخلی آموزش و پرورش لغو شد.
تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها در البرز پس از زلزله ۴.۲ریشتری/ لغو امتحانات‌داخلی مدارس شهریار، ملارد و قدس