تعیین سقف ارزش گمرکی ۴۰ هزار دلاری و ۴ ردیف تعرفه واردات خودرو/ تمرکز بر واردات خودروهای ژاپنی و کره‌ای

تعیین سقف ارزش گمرکی ۴۰ هزار دلاری و ۴ ردیف تعرفه واردات خودرو/ تمرکز بر واردات خودروهای ژاپنی و کره‌ای
رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو گفت: در جلسه دیروز کمیسیون زیربنایی دولت، تعرفه واردات و ضوابط ثبت سفارش خودرو نهایی شد که بر این اساس سقف ارزش گمرکی خودروها ۴۰ هزار دلار تعیین شده و تعرفه‌ها نیز در چهار گروه مشخص شده‌اند.

تعیین سقف ارزش گمرکی ۴۰ هزار دلاری و ۴ ردیف تعرفه واردات خودرو/ تمرکز بر واردات خودروهای ژاپنی و کره‌ای

رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو گفت: در جلسه دیروز کمیسیون زیربنایی دولت، تعرفه واردات و ضوابط ثبت سفارش خودرو نهایی شد که بر این اساس سقف ارزش گمرکی خودروها ۴۰ هزار دلار تعیین شده و تعرفه‌ها نیز در چهار گروه مشخص شده‌اند.
تعیین سقف ارزش گمرکی ۴۰ هزار دلاری و ۴ ردیف تعرفه واردات خودرو/ تمرکز بر واردات خودروهای ژاپنی و کره‌ای