تلاشهای پشت پرده تیلرسون برای حفظ برجام و اعمال فشار به ایران از طُرق دیگر

تلاشهای پشت پرده تیلرسون برای حفظ برجام و اعمال فشار به ایران از طُرق دیگر
شبکه سی ان ان به نقل از چند مقام آمریکایی و دیپلمات غربی گزارش داد که وزیر خارجه آمریکا درحال تلاش با کنگره برای حفظ برجام و اعمال فشار بر ایران از راههای دیگر است.

تلاشهای پشت پرده تیلرسون برای حفظ برجام و اعمال فشار به ایران از طُرق دیگر

شبکه سی ان ان به نقل از چند مقام آمریکایی و دیپلمات غربی گزارش داد که وزیر خارجه آمریکا درحال تلاش با کنگره برای حفظ برجام و اعمال فشار بر ایران از راههای دیگر است.
تلاشهای پشت پرده تیلرسون برای حفظ برجام و اعمال فشار به ایران از طُرق دیگر