تلفات سنگین عربستان سعودی در یمن

تلفات سنگین عربستان سعودی در یمن
ایرنا نوشت: 52 نظامی عربستان در درگیری های 24 ساعت گذشته در شهرستان نهم واقع در شمال شرق صنعاء کشته و 80 تن دیگر نیز زخمی شدند.

تلفات سنگین عربستان سعودی در یمن

ایرنا نوشت: 52 نظامی عربستان در درگیری های 24 ساعت گذشته در شهرستان نهم واقع در شمال شرق صنعاء کشته و 80 تن دیگر نیز زخمی شدند.
تلفات سنگین عربستان سعودی در یمن

دانلود آهنگ جدید