تمجید ضرغامی از تاثیرگذاری «سردار»‌ در میزانسن مراسم قرعه‌کشی/ مردم ما بازی با بزرگان را می‌خواهند

تمجید ضرغامی از تاثیرگذاری «سردار»‌ در میزانسن مراسم قرعه‌کشی/ مردم ما بازی با بزرگان را می‌خواهند
رئیس سابق صدا و سیما نوشت: آزمون موفق «سردار»‌ در اثرگذاری میزانسن مراسم دیشب(قرعه کشی جام جهانی ۲۰۱۸) را به فال نیک می‌گیریم!

تمجید ضرغامی از تاثیرگذاری «سردار»‌ در میزانسن مراسم قرعه‌کشی/ مردم ما بازی با بزرگان را می‌خواهند

رئیس سابق صدا و سیما نوشت: آزمون موفق «سردار»‌ در اثرگذاری میزانسن مراسم دیشب(قرعه کشی جام جهانی ۲۰۱۸) را به فال نیک می‌گیریم!
تمجید ضرغامی از تاثیرگذاری «سردار»‌ در میزانسن مراسم قرعه‌کشی/ مردم ما بازی با بزرگان را می‌خواهند