تنها امید امروز ما به ایران است/ صهیونیست‌ها افکار کشورهای غربی را اشغال کرده‌اند/ علاقه‌مندی مسؤولان سوئدی به جمهوری اسلامی و حزب‌الله

تنها امید امروز ما به ایران است/ صهیونیست‌ها افکار کشورهای غربی را اشغال کرده‌اند/ علاقه‌مندی مسؤولان سوئدی به جمهوری اسلامی و حزب‌الله
نویسنده برجسته اروپایی گفت: تنها امید امروز ما ایران و حزب‌الله هستند که برآمده از ایران است زیرا صهیونیست‌ها همان‌طور که سرزمین فلسطین را اشغال کرده‌اند از لحاظ فکری نیز غرب را اشغال کرده‌اند و همه مسلمانان باید از خودشان شروع کنند.

تنها امید امروز ما به ایران است/ صهیونیست‌ها افکار کشورهای غربی را اشغال کرده‌اند/ علاقه‌مندی مسؤولان سوئدی به جمهوری اسلامی و حزب‌الله

نویسنده برجسته اروپایی گفت: تنها امید امروز ما ایران و حزب‌الله هستند که برآمده از ایران است زیرا صهیونیست‌ها همان‌طور که سرزمین فلسطین را اشغال کرده‌اند از لحاظ فکری نیز غرب را اشغال کرده‌اند و همه مسلمانان باید از خودشان شروع کنند.
تنها امید امروز ما به ایران است/ صهیونیست‌ها افکار کشورهای غربی را اشغال کرده‌اند/ علاقه‌مندی مسؤولان سوئدی به جمهوری اسلامی و حزب‌الله