تورم به 8.7 درصد کاهش یافت

تورم به 8.7 درصد کاهش یافت
ایسنا به نقل از رئیس مرکز آمار ایران نوشت: تورم دوازده ماه سال گذشته در کشور 9 بود که اکنون به 8.7 کاهش یافته است.

تورم به 8.7 درصد کاهش یافت

ایسنا به نقل از رئیس مرکز آمار ایران نوشت: تورم دوازده ماه سال گذشته در کشور 9 بود که اکنون به 8.7 کاهش یافته است.
تورم به 8.7 درصد کاهش یافت

دانلود فیلم خارجی