تورم ترکیه به بالاترین میزان ۱۴ سال گذشته رسید

تورم ترکیه به بالاترین میزان ۱۴ سال گذشته رسید
آمارهای رسمی نشان می‌دهد با افزایش قیمت حمل و نقل و مواد غذایی در ترکیه تورم سالانه این کشور در ماه نوامبر به بالاترین میزان ۱۴ سال گذشته رسید.

تورم ترکیه به بالاترین میزان ۱۴ سال گذشته رسید

آمارهای رسمی نشان می‌دهد با افزایش قیمت حمل و نقل و مواد غذایی در ترکیه تورم سالانه این کشور در ماه نوامبر به بالاترین میزان ۱۴ سال گذشته رسید.
تورم ترکیه به بالاترین میزان ۱۴ سال گذشته رسید