توریست‌های ایرانی در تایلند، وجهه کشورمان را مخدوش کرده‌اند/ پی‌ریزی نظام دیوانی تایلند توسط یک ایرانی/ امتیاز ویژه‌ مسلمانان در «سیام»

توریست‌های ایرانی در تایلند، وجهه کشورمان را مخدوش کرده‌اند/ پی‌ریزی نظام دیوانی تایلند توسط یک ایرانی/ امتیاز ویژه‌ مسلمانان در «سیام»
رایزن فرهنگی ایران در تایلند گفت: در تایلند که 92 درصد بودایی هستند، صبح زود از خواب بیدار نمی­‌شوند، ولی صبح­‌ها هر جا مسجد باشد، اذان از مسجد پخش می­‌شود و تا یک کیلومتر صدای اذان می­‌رود و هیچ کس آنجا اعتراض نمی­‌کند!

توریست‌های ایرانی در تایلند، وجهه کشورمان را مخدوش کرده‌اند/ پی‌ریزی نظام دیوانی تایلند توسط یک ایرانی/ امتیاز ویژه‌ مسلمانان در «سیام»

رایزن فرهنگی ایران در تایلند گفت: در تایلند که 92 درصد بودایی هستند، صبح زود از خواب بیدار نمی­‌شوند، ولی صبح­‌ها هر جا مسجد باشد، اذان از مسجد پخش می­‌شود و تا یک کیلومتر صدای اذان می­‌رود و هیچ کس آنجا اعتراض نمی­‌کند!
توریست‌های ایرانی در تایلند، وجهه کشورمان را مخدوش کرده‌اند/ پی‌ریزی نظام دیوانی تایلند توسط یک ایرانی/ امتیاز ویژه‌ مسلمانان در «سیام»