توصیه نیویورک‌تایمز به ترامپ درباره حمایت از اغتشاشات ایران: ساکت باش!

توصیه نیویورک‌تایمز به ترامپ درباره حمایت از اغتشاشات ایران: ساکت باش!
روزنامه نیویورک تایمز به رئیس‌جمهور آمریکا توصیه کرد که بهتر است به جای اعلام حمایت علنی از اغتشاشات در ایران، سکوت کند و اجازه دهد اوضاع خود به خود پیش برود.

توصیه نیویورک‌تایمز به ترامپ درباره حمایت از اغتشاشات ایران: ساکت باش!

روزنامه نیویورک تایمز به رئیس‌جمهور آمریکا توصیه کرد که بهتر است به جای اعلام حمایت علنی از اغتشاشات در ایران، سکوت کند و اجازه دهد اوضاع خود به خود پیش برود.
توصیه نیویورک‌تایمز به ترامپ درباره حمایت از اغتشاشات ایران: ساکت باش!