توقف تراکتورسازی در خانه و یک امتیاز ارزشمند برای پدیده

توقف تراکتورسازی در خانه و یک امتیاز ارزشمند برای پدیده
دیدار تیم‌های تراکتورسازی و پدیده در هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال با تساوی به پایان رسید.

توقف تراکتورسازی در خانه و یک امتیاز ارزشمند برای پدیده

دیدار تیم‌های تراکتورسازی و پدیده در هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال با تساوی به پایان رسید.
توقف تراکتورسازی در خانه و یک امتیاز ارزشمند برای پدیده