توقف دوم پرسپولیس مقابل یک خوزستانی/ رکوردی که لب کارون شکسته شد

توقف دوم پرسپولیس مقابل یک خوزستانی/ رکوردی که لب کارون شکسته شد
دیدار تیم‌های فولاد خوزستان و پرسپولیس در اهواز با تساوی دو تیم به پایان رسید.

توقف دوم پرسپولیس مقابل یک خوزستانی/ رکوردی که لب کارون شکسته شد

دیدار تیم‌های فولاد خوزستان و پرسپولیس در اهواز با تساوی دو تیم به پایان رسید.
توقف دوم پرسپولیس مقابل یک خوزستانی/ رکوردی که لب کارون شکسته شد