توقیف وانت پیکان با 45 کیلو تریاک در نائین

توقیف وانت پیکان با 45 کیلو تریاک در نائین
رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس استان از کشف مقدار 45 کیلو گرم تریاک توسط ماموران یگان تکاوری و دستگیری یک سوداگر مرگ خبر داد.

توقیف وانت پیکان با 45 کیلو تریاک در نائین

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس استان از کشف مقدار 45 کیلو گرم تریاک توسط ماموران یگان تکاوری و دستگیری یک سوداگر مرگ خبر داد.
توقیف وانت پیکان با 45 کیلو تریاک در نائین