تیری که در چلّه نشست؛ امیدی که «باور» شد

تیری که در چلّه نشست؛ امیدی که «باور» شد
روزگذشته نمونه نهایی سامانه برد بلند پدافند هوایی با نام «باور373» با حضور رئیس جمهور به نمایش درآمد.

تیری که در چلّه نشست؛ امیدی که «باور» شد

روزگذشته نمونه نهایی سامانه برد بلند پدافند هوایی با نام «باور373» با حضور رئیس جمهور به نمایش درآمد.
تیری که در چلّه نشست؛ امیدی که «باور» شد

خبر جدید