تیلرسون: علیرغم اقدامات ایران در خاورمیانه از برجام حمایت می‌کنیم/موگرینی: ایران به برجام پایبند بوده است

تیلرسون: علیرغم اقدامات ایران در خاورمیانه از برجام حمایت می‌کنیم/موگرینی: ایران به برجام پایبند بوده است
وزیر امور خارجه آمریکا در کنفرانس خبری مشترک با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تصریح کرد که علیرغم اقدامات متزلزل کننده ایران در یمن،سوریه و عراق، از توافق هسته‌ای ایران و 1+5 حمایت می‌کنیم.

تیلرسون: علیرغم اقدامات ایران در خاورمیانه از برجام حمایت می‌کنیم/موگرینی: ایران به برجام پایبند بوده است

وزیر امور خارجه آمریکا در کنفرانس خبری مشترک با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تصریح کرد که علیرغم اقدامات متزلزل کننده ایران در یمن،سوریه و عراق، از توافق هسته‌ای ایران و 1+5 حمایت می‌کنیم.
تیلرسون: علیرغم اقدامات ایران در خاورمیانه از برجام حمایت می‌کنیم/موگرینی: ایران به برجام پایبند بوده است