تیم کشتی آزاد برای اولین‌بار به عنوان نایب قهرمانی رسید

تیم کشتی آزاد برای اولین‌بار به عنوان نایب قهرمانی رسید
تیم ایران عنوان نایب قهرمانی رقابت‌های کشتی آزاد المپیک 2016 برزیل را بدست آورد.

تیم کشتی آزاد برای اولین‌بار به عنوان نایب قهرمانی رسید

تیم ایران عنوان نایب قهرمانی رقابت‌های کشتی آزاد المپیک 2016 برزیل را بدست آورد.
تیم کشتی آزاد برای اولین‌بار به عنوان نایب قهرمانی رسید

خبر جدید