ثبت نام جدید سفرهای عتبات از پنجشنبه آغاز می شود/ فرود پروازها همچنان در بغداد

ثبت نام جدید سفرهای عتبات از پنجشنبه آغاز می شود/ فرود پروازها همچنان در بغداد
مشتاقان سفر زیارتی عتبات عالیات می توانند از پنجشنبه 30 آذرماه با مراجعه به سامانه جامع عتبات برای اعزام به این سفر زیارتی نام نویسی کنند.

ثبت نام جدید سفرهای عتبات از پنجشنبه آغاز می شود/ فرود پروازها همچنان در بغداد

مشتاقان سفر زیارتی عتبات عالیات می توانند از پنجشنبه 30 آذرماه با مراجعه به سامانه جامع عتبات برای اعزام به این سفر زیارتی نام نویسی کنند.
ثبت نام جدید سفرهای عتبات از پنجشنبه آغاز می شود/ فرود پروازها همچنان در بغداد