جانسون: باید برای پایان بازیِ سوریه، با روسیه گفت‌وگو کرد

جانسون: باید برای پایان بازیِ سوریه، با روسیه گفت‌وگو کرد
وزیر خارجه انگلیس گفت برای پایان دادن به شرایط کنونی سوریه، باید دیدگاه روسیه را در این زمینه دید و افزود مسکو تاثیری در نتیجه انتخابات انگلیس نداشته است.

جانسون: باید برای پایان بازیِ سوریه، با روسیه گفت‌وگو کرد

وزیر خارجه انگلیس گفت برای پایان دادن به شرایط کنونی سوریه، باید دیدگاه روسیه را در این زمینه دید و افزود مسکو تاثیری در نتیجه انتخابات انگلیس نداشته است.
جانسون: باید برای پایان بازیِ سوریه، با روسیه گفت‌وگو کرد