جزئیات جدید از پرونده فساد مالی شورا و شهرداری تبریز / صدور کیفرخواست برای 4 عضو شورای شهر تبریز

جزئیات جدید از پرونده فساد مالی شورا و شهرداری تبریز / صدور کیفرخواست برای 4 عضو شورای شهر تبریز
فرماندار شهرستان تبریز از صدور کیفرخواست برای 4 عضو شورای شهر تبریز خبر داد و گفت: این حکم از امروز اجرا شده است.

جزئیات جدید از پرونده فساد مالی شورا و شهرداری تبریز / صدور کیفرخواست برای 4 عضو شورای شهر تبریز

فرماندار شهرستان تبریز از صدور کیفرخواست برای 4 عضو شورای شهر تبریز خبر داد و گفت: این حکم از امروز اجرا شده است.
جزئیات جدید از پرونده فساد مالی شورا و شهرداری تبریز / صدور کیفرخواست برای 4 عضو شورای شهر تبریز

نخبگان