جزئیات وام ۴ میلیونی بازنشستگان اعلام شد/۳۰۰ هزار بازنشسته در انتظار وام ضروری

جزئیات وام ۴ میلیونی بازنشستگان اعلام شد/۳۰۰ هزار بازنشسته در انتظار وام ضروری
مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری از اعطای وام قرض‌الحسنه ضروری بازنشستگان در آبان‌ماه خبر داد و گفت: این وام با اعتبار ۴ میلیون تومان به بازنشستگان داده می‌شود.

جزئیات وام ۴ میلیونی بازنشستگان اعلام شد/۳۰۰ هزار بازنشسته در انتظار وام ضروری

مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری از اعطای وام قرض‌الحسنه ضروری بازنشستگان در آبان‌ماه خبر داد و گفت: این وام با اعتبار ۴ میلیون تومان به بازنشستگان داده می‌شود.
جزئیات وام ۴ میلیونی بازنشستگان اعلام شد/۳۰۰ هزار بازنشسته در انتظار وام ضروری