جلال طالبانی رئیس جمهور سابق عراق درگذشت

جلال طالبانی رئیس جمهور سابق عراق درگذشت
«جلال طالبانی» رئیس جمهور سابق عراق، امروز در سن 84 سالگی به دلیل بیماری در آلمان درگذشت.

جلال طالبانی رئیس جمهور سابق عراق درگذشت

«جلال طالبانی» رئیس جمهور سابق عراق، امروز در سن 84 سالگی به دلیل بیماری در آلمان درگذشت.
جلال طالبانی رئیس جمهور سابق عراق درگذشت