جلایی‌پور: روحانی اهل تفرق نیست/رد صلاحیت هاشمی در انتخابات 92 حادثه عجیبی برای فعالان سیاسی بود

جلایی‌پور: روحانی اهل تفرق نیست/رد صلاحیت هاشمی در انتخابات 92 حادثه عجیبی برای فعالان سیاسی بود
ایسنا نوشت: جلایی پور با اشاره به این موضوع که رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی-در انتخابات 92- حادثه عجیبی برای فعالان سیاسی بود، در تشریح فعالیت‌های حسن روحانی، گفت: روحانی اهل تفرق نیست و اهل توسعه است.

جلایی‌پور: روحانی اهل تفرق نیست/رد صلاحیت هاشمی در انتخابات 92 حادثه عجیبی برای فعالان سیاسی بود

ایسنا نوشت: جلایی پور با اشاره به این موضوع که رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی-در انتخابات 92- حادثه عجیبی برای فعالان سیاسی بود، در تشریح فعالیت‌های حسن روحانی، گفت: روحانی اهل تفرق نیست و اهل توسعه است.
جلایی‌پور: روحانی اهل تفرق نیست/رد صلاحیت هاشمی در انتخابات 92 حادثه عجیبی برای فعالان سیاسی بود

اخبار جهان