جنجال در پی انتشار اظهارات پسر نتانیاهو درباره زد و بند اقتصادی پدرش

جنجال در پی انتشار اظهارات پسر نتانیاهو درباره زد و بند اقتصادی پدرش
پسر نخست وزیر رژیم صهیونیستی شب گذشته در حالی که در شرایط عادی نبود، اظهاراتی را به زبان آورد که باعث جنجال رسانه‌ای شده‌اند.

جنجال در پی انتشار اظهارات پسر نتانیاهو درباره زد و بند اقتصادی پدرش

پسر نخست وزیر رژیم صهیونیستی شب گذشته در حالی که در شرایط عادی نبود، اظهاراتی را به زبان آورد که باعث جنجال رسانه‌ای شده‌اند.
جنجال در پی انتشار اظهارات پسر نتانیاهو درباره زد و بند اقتصادی پدرش