جهانگیری نباید برود چون واعظی و نهاوندیان شانس عدم موفقیت دولت را چند برابر می‌کنند

جهانگیری نباید برود چون واعظی و نهاوندیان شانس عدم موفقیت دولت را چند برابر می‌کنند
زیباکلام معتقد است: درصورت جدایی جهانگیری از دولت روحانی کسانی که کارنامه ضعیفی در دولت دارند همچون محمود واعظی و محمد نهاوندیان و به طور کلی حلقه نزدیک آقای روحانی که خیلی افکار و ایده‌های درستی برای پیشرفت و ترقی کشور ندارند، شانس عدم موفقیت دولت را چند برابر می‌کند.

جهانگیری نباید برود چون واعظی و نهاوندیان شانس عدم موفقیت دولت را چند برابر می‌کنند

زیباکلام معتقد است: درصورت جدایی جهانگیری از دولت روحانی کسانی که کارنامه ضعیفی در دولت دارند همچون محمود واعظی و محمد نهاوندیان و به طور کلی حلقه نزدیک آقای روحانی که خیلی افکار و ایده‌های درستی برای پیشرفت و ترقی کشور ندارند، شانس عدم موفقیت دولت را چند برابر می‌کند.
جهانگیری نباید برود چون واعظی و نهاوندیان شانس عدم موفقیت دولت را چند برابر می‌کنند