حاتمی‌کیا: سینما مستند مادر سینمای داستانی است

حاتمی‌کیا: سینما مستند مادر سینمای داستانی است
حاتمی‌کیا در آئین اختتامیه جشنواره حقیقت گفت: من برای سینمای مستند بسیار ارزش قائلم و آن را مادر سینمای داستانی می‌دانم.

حاتمی‌کیا: سینما مستند مادر سینمای داستانی است

حاتمی‌کیا در آئین اختتامیه جشنواره حقیقت گفت: من برای سینمای مستند بسیار ارزش قائلم و آن را مادر سینمای داستانی می‌دانم.
حاتمی‌کیا: سینما مستند مادر سینمای داستانی است