حرکت جشنواره تئاتر سوره به سمت بین‌المللی شدن

حرکت جشنواره تئاتر سوره به سمت بین‌المللی شدن
نشست خبری بیست‌و‌پنجمین جشنواره تئاتر سوره با حضور کورش زارعی، مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری و حامد رهنما، مدیر عامل موسسه سپهر سوره هنر برگزار شد.

حرکت جشنواره تئاتر سوره به سمت بین‌المللی شدن

نشست خبری بیست‌و‌پنجمین جشنواره تئاتر سوره با حضور کورش زارعی، مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری و حامد رهنما، مدیر عامل موسسه سپهر سوره هنر برگزار شد.
حرکت جشنواره تئاتر سوره به سمت بین‌المللی شدن