حزب بارزانی انتخابات پارلمانی عراق را تحریم کرد

حزب بارزانی انتخابات پارلمانی عراق را تحریم کرد
حزب «دموکرات کردستان» عراق اعلام کرد که در انتخابات پارلمانی این کشور در استان کرکوک شرکت نخواهد کرد و از کُردها خواست تا در آن شرکت نکنند.

حزب بارزانی انتخابات پارلمانی عراق را تحریم کرد

حزب «دموکرات کردستان» عراق اعلام کرد که در انتخابات پارلمانی این کشور در استان کرکوک شرکت نخواهد کرد و از کُردها خواست تا در آن شرکت نکنند.
حزب بارزانی انتخابات پارلمانی عراق را تحریم کرد