حضور ستارگان لالیگا در ایران قطعی شد/ نام بازی خداحافظی جواد نکونام تغییر کرد

حضور ستارگان لالیگا در ایران قطعی شد/ نام بازی خداحافظی جواد نکونام تغییر کرد
پس از اینکه جواد نکونام از حضور در دیدار با ستارگان سابق فوتبال لالیگا انصراف داد، این بازی با عنوان دیدار ستارگان لالیگا و ستارگان ایران برگزار می شود.

حضور ستارگان لالیگا در ایران قطعی شد/ نام بازی خداحافظی جواد نکونام تغییر کرد

پس از اینکه جواد نکونام از حضور در دیدار با ستارگان سابق فوتبال لالیگا انصراف داد، این بازی با عنوان دیدار ستارگان لالیگا و ستارگان ایران برگزار می شود.
حضور ستارگان لالیگا در ایران قطعی شد/ نام بازی خداحافظی جواد نکونام تغییر کرد

دانلود سرا