حضور هواداران به بادران انگیزه داد/ پرسپولیس می‌تواند فینالیست جام حذفی شود

حضور هواداران به بادران انگیزه داد/ پرسپولیس می‌تواند فینالیست جام حذفی شود
پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس، گفت: پرسپولیس با ارائه بازی خوب و منسجم می‌تواند صنعت نفت را در جام حذفی شکست دهد.

حضور هواداران به بادران انگیزه داد/ پرسپولیس می‌تواند فینالیست جام حذفی شود

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس، گفت: پرسپولیس با ارائه بازی خوب و منسجم می‌تواند صنعت نفت را در جام حذفی شکست دهد.
حضور هواداران به بادران انگیزه داد/ پرسپولیس می‌تواند فینالیست جام حذفی شود