حضور وزیر دفاع در منزل شهیدان زین‌الدین

حضور وزیر دفاع در منزل شهیدان زین‌الدین
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با حضور در منزل شهیدان زین‌الدین با خانواده ایشان دیدار کرد.

حضور وزیر دفاع در منزل شهیدان زین‌الدین

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با حضور در منزل شهیدان زین‌الدین با خانواده ایشان دیدار کرد.
حضور وزیر دفاع در منزل شهیدان زین‌الدین