حملات ارتش یمن و انصارالله به عسیر، الجوف و تعز

حملات ارتش یمن و انصارالله به عسیر، الجوف و تعز
ارتش یمن و انصارالله امروز با هدف قرار دادن مواضع شبه نظامیان ائتلاف سعودی و نظامیان عربستانی در مناطق «عسیر و الجوف و تعز»، تعدادی از نیروهای دشمن خود را از پای درآورد.

حملات ارتش یمن و انصارالله به عسیر، الجوف و تعز

ارتش یمن و انصارالله امروز با هدف قرار دادن مواضع شبه نظامیان ائتلاف سعودی و نظامیان عربستانی در مناطق «عسیر و الجوف و تعز»، تعدادی از نیروهای دشمن خود را از پای درآورد.
حملات ارتش یمن و انصارالله به عسیر، الجوف و تعز