حمله بمب‌افکن‌های راهبردی روسیه به مواضع تروریست‌ها در شرق سوریه

حمله بمب‌افکن‌های راهبردی روسیه به مواضع تروریست‌ها در شرق سوریه
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که بمب افکن‌های راهبردی این کشور مناطقی را که تروریست‌های داعش در آنجا حضور داشتند، هدف قرار داده‌اند.

حمله بمب‌افکن‌های راهبردی روسیه به مواضع تروریست‌ها در شرق سوریه

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که بمب افکن‌های راهبردی این کشور مناطقی را که تروریست‌های داعش در آنجا حضور داشتند، هدف قرار داده‌اند.
حمله بمب‌افکن‌های راهبردی روسیه به مواضع تروریست‌ها در شرق سوریه