حمله تروریستی به هتل اینترکنتیننتال کابل/ گروگانگیری و انفجار در هتل 5 ستاره

حمله تروریستی به هتل اینترکنتیننتال کابل/ گروگانگیری و انفجار در هتل 5 ستاره
چند مرد مسلح پس از حمله عوامل انتحاری به ورودی یکی از هتل‌های 5 ستاره کابل، به این محل وارد شده و با نیروهای امنیتی درگیر شدند؛ مهاجمین با نیروهای امنیتی درگیرند و گویا برخی از ساکنان هتل را هم به گروگان گرفته‌اند.

حمله تروریستی به هتل اینترکنتیننتال کابل/ گروگانگیری و انفجار در هتل 5 ستاره

چند مرد مسلح پس از حمله عوامل انتحاری به ورودی یکی از هتل‌های 5 ستاره کابل، به این محل وارد شده و با نیروهای امنیتی درگیر شدند؛ مهاجمین با نیروهای امنیتی درگیرند و گویا برخی از ساکنان هتل را هم به گروگان گرفته‌اند.
حمله تروریستی به هتل اینترکنتیننتال کابل/ گروگانگیری و انفجار در هتل 5 ستاره