حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به مواضعی در غزه

حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به مواضعی در غزه
منابع خبری روز پنجشنبه از حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به مواضعی در باریکه غزه خبر دادند.

حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به مواضعی در غزه

منابع خبری روز پنجشنبه از حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به مواضعی در باریکه غزه خبر دادند.
حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به مواضعی در غزه