حمله جنگنده‎های صهیونیستی به جولان

حمله جنگنده‎های صهیونیستی به جولان
جنگنده‎های رژیم صهیونیستی سکوی پرتاب موشک متعلق به ارتش سوریه در جولان را هدف قرار دادند.

حمله جنگنده‎های صهیونیستی به جولان

جنگنده‎های رژیم صهیونیستی سکوی پرتاب موشک متعلق به ارتش سوریه در جولان را هدف قرار دادند.
حمله جنگنده‎های صهیونیستی به جولان

ganool review