حمله و فحاشی سه طرفدار ترامپ به یک زن مسلمان در نیویورک

حمله و فحاشی سه طرفدار ترامپ به یک زن مسلمان در نیویورک
سه طرفدار رئیس‌جمهور منتخب آمریکا به یک زن مسلمان حمله کرده و او را «تروریست» خطاب کردند.

حمله و فحاشی سه طرفدار ترامپ به یک زن مسلمان در نیویورک

سه طرفدار رئیس‌جمهور منتخب آمریکا به یک زن مسلمان حمله کرده و او را «تروریست» خطاب کردند.
حمله و فحاشی سه طرفدار ترامپ به یک زن مسلمان در نیویورک