حوزه هنری زیر فشارها پای «فروشنده» می‌ایستد؟

حوزه هنری زیر فشارها پای «فروشنده» می‌ایستد؟
نزدیک شدن به زمان اکران «فروشنده» ساخته اصغر فرهادی موجب تندتر شدن فضاسازی‌ها علیه این فیلم شده و این در حالی‌ست که هنوز مسئولان حوزه هنری خبر قطعی اکران فیلم را در سینماهایشان اعلام نکرده‌اند.

حوزه هنری زیر فشارها پای «فروشنده» می‌ایستد؟

نزدیک شدن به زمان اکران «فروشنده» ساخته اصغر فرهادی موجب تندتر شدن فضاسازی‌ها علیه این فیلم شده و این در حالی‌ست که هنوز مسئولان حوزه هنری خبر قطعی اکران فیلم را در سینماهایشان اعلام نکرده‌اند.
حوزه هنری زیر فشارها پای «فروشنده» می‌ایستد؟

bluray movie download