خبر حمله تروریستی به خط لوله نفت در حوالی امیدیه تکذیب شد

خبر حمله تروریستی به خط لوله نفت در حوالی امیدیه تکذیب شد
شرکت بهره‎برداری نفت و گاز آغاجاری، خبر حمله تروریستی به خط لوله نفت در نزدیکی امیدیه را تکذیب و اعلام کرد: هیچ‎گونه حادثه‎ای که منجر به آسیب دیدن خطوط لوله جریانی نفت و گاز باشد، رخ نداده است.

خبر حمله تروریستی به خط لوله نفت در حوالی امیدیه تکذیب شد

شرکت بهره‎برداری نفت و گاز آغاجاری، خبر حمله تروریستی به خط لوله نفت در نزدیکی امیدیه را تکذیب و اعلام کرد: هیچ‎گونه حادثه‎ای که منجر به آسیب دیدن خطوط لوله جریانی نفت و گاز باشد، رخ نداده است.
خبر حمله تروریستی به خط لوله نفت در حوالی امیدیه تکذیب شد