«خبر خوب» چیست؟ چه نیست؟

«خبر خوب» چیست؟ چه نیست؟
محسن مهدیان نوشت: وظیفه ذاتی رسانه‌های کشور، رشد امیدواری به انقلاب اسلامی است و از سوی دیگر ابزار رسیدن به این هدف را در اختیار نداریم.

«خبر خوب» چیست؟ چه نیست؟

محسن مهدیان نوشت: وظیفه ذاتی رسانه‌های کشور، رشد امیدواری به انقلاب اسلامی است و از سوی دیگر ابزار رسیدن به این هدف را در اختیار نداریم.
«خبر خوب» چیست؟ چه نیست؟