خرازی: مردم عراق اجازه انحلال حشدالشعبی را نخواهند داد

خرازی: مردم عراق اجازه انحلال حشدالشعبی را نخواهند داد
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی تلاش برخی دولت‌های غربی و منطقه‌ را برای انحلال حشد‌الشعبی، «توطئه» خواند و تصریح کرد: مردم عراق اجازه چنین حرکتی را نمی‌دهند.

خرازی: مردم عراق اجازه انحلال حشدالشعبی را نخواهند داد

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی تلاش برخی دولت‌های غربی و منطقه‌ را برای انحلال حشد‌الشعبی، «توطئه» خواند و تصریح کرد: مردم عراق اجازه چنین حرکتی را نمی‌دهند.
خرازی: مردم عراق اجازه انحلال حشدالشعبی را نخواهند داد