خروج از NPT باید نتیجه خروج آمریکا از برجام باشد/ لزوم قداست‌زدایی از برجام

خروج از NPT باید نتیجه خروج آمریکا از برجام باشد/ لزوم قداست‌زدایی از برجام
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران گفت: اگر آمریکا از برجام خارج شود باید بداند نه تنها ما از برجام خارج می‌شویم بلکه از NPT هم خارج خواهیم شد. پس خروج از NPT باید نتیجه خروج آمریکا از برجام باشد و این را هم باید اعلام کنیم.

خروج از NPT باید نتیجه خروج آمریکا از برجام باشد/ لزوم قداست‌زدایی از برجام

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران گفت: اگر آمریکا از برجام خارج شود باید بداند نه تنها ما از برجام خارج می‌شویم بلکه از NPT هم خارج خواهیم شد. پس خروج از NPT باید نتیجه خروج آمریکا از برجام باشد و این را هم باید اعلام کنیم.
خروج از NPT باید نتیجه خروج آمریکا از برجام باشد/ لزوم قداست‌زدایی از برجام