خروج سامانه بارشی از کشور/ آلودگی هوای تهران و شهرهای بزرگ از پنجشنبه تشدید می‌شود

خروج سامانه بارشی از کشور/ آلودگی هوای تهران و شهرهای بزرگ از پنجشنبه تشدید می‌شود
از روز پنجشنبه هفته جاری تا اوایل هفته آینده، به سبب پایداری جو و سکون نسبی هوا، غلظت آلاینده‌های جوی در شهر‌های صنعتی و پر جمعیت افزایش خواهد داشت.

خروج سامانه بارشی از کشور/ آلودگی هوای تهران و شهرهای بزرگ از پنجشنبه تشدید می‌شود

از روز پنجشنبه هفته جاری تا اوایل هفته آینده، به سبب پایداری جو و سکون نسبی هوا، غلظت آلاینده‌های جوی در شهر‌های صنعتی و پر جمعیت افزایش خواهد داشت.
خروج سامانه بارشی از کشور/ آلودگی هوای تهران و شهرهای بزرگ از پنجشنبه تشدید می‌شود