خوشحالی بهروز افخمی از گرمای تابستانه اکران سینما در پاییز

خوشحالی بهروز افخمی از گرمای تابستانه اکران سینما در پاییز
بهروز افخمی در برنامه «هفت»، ضمن تسلیت درگذشت محمد زرین‌دست، از گرمای تابستانه اکران سینما در پاییز و به ویژه فروش بالای «سلام بمبئی» استقبال کرد.

خوشحالی بهروز افخمی از گرمای تابستانه اکران سینما در پاییز

بهروز افخمی در برنامه «هفت»، ضمن تسلیت درگذشت محمد زرین‌دست، از گرمای تابستانه اکران سینما در پاییز و به ویژه فروش بالای «سلام بمبئی» استقبال کرد.
خوشحالی بهروز افخمی از گرمای تابستانه اکران سینما در پاییز