دادستان کل کشور: عده‌ای ماموریت دارند دستگاه‌های منصوب رهبری را بکوبند

دادستان کل کشور: عده‌ای ماموریت دارند دستگاه‌های منصوب رهبری را بکوبند
ایسنا نوشت: دادستان کل کشور خواستار تقویت روحیه بسیجی و انقلابی در دستگاه قضایی شد و گفت: باید با تلاش و همت بسیجی وار، روز به روز به قوه قضاییه صد در صد انقلابی نزدیک شویم.

دادستان کل کشور: عده‌ای ماموریت دارند دستگاه‌های منصوب رهبری را بکوبند

ایسنا نوشت: دادستان کل کشور خواستار تقویت روحیه بسیجی و انقلابی در دستگاه قضایی شد و گفت: باید با تلاش و همت بسیجی وار، روز به روز به قوه قضاییه صد در صد انقلابی نزدیک شویم.
دادستان کل کشور: عده‌ای ماموریت دارند دستگاه‌های منصوب رهبری را بکوبند