داغ شدن بحث نقش فناوری در پیشگیری از حملات تروریستی پس از ماجرای اورلاندو

داغ شدن بحث نقش فناوری در پیشگیری از حملات تروریستی پس از ماجرای اورلاندو
ایران نوشت: شهر اورلاندو در ایالت فلوریدای امریکا روزهای پرالتهابی را پشت‌سر می‌گذارد و از زمانی که خبر حمله مسلحانه به باشگاه شبانه همجنس‌گرایان و گروگانگیری در این شهر منتشر شد، تمام مأموران پلیس آن در حالت آماده‌باش به‌سر می‌برند.

داغ شدن بحث نقش فناوری در پیشگیری از حملات تروریستی پس از ماجرای اورلاندو

ایران نوشت: شهر اورلاندو در ایالت فلوریدای امریکا روزهای پرالتهابی را پشت‌سر می‌گذارد و از زمانی که خبر حمله مسلحانه به باشگاه شبانه همجنس‌گرایان و گروگانگیری در این شهر منتشر شد، تمام مأموران پلیس آن در حالت آماده‌باش به‌سر می‌برند.
داغ شدن بحث نقش فناوری در پیشگیری از حملات تروریستی پس از ماجرای اورلاندو